Zkontrolujte si platnost dálniční známky

Počínaje rokem 2021 začne platit elektronická úhrada dálničních známek

Od roku 2021 by měl být zaveden systém elektronických plateb dálničních známek pomocí aplikací v mobilních telefonech anebo výhodně přes internet. Do té doby však bude platit starý způsob úhrady poplatků za využívání sítě dálnic a rychlostních úseků silnic pro motorová vozidla.
V roce 2019 se tedy nic podstatného nezměnilo, stále platí vylepování papírových štítků na čelní sklo, dokonce se nezvýšila ani jejich cena.
Úseky, kde musí mít vozidla známku vylepenou, jsou označeny speciálními dopravními značkami, resp. dodatkovými tabulkami, poznáte je snadno podle symbolu ve tvaru známky, stejně tak konec placeného úseku, kde je symbol na značce přeškrtnutý.
jízda po dálnici

Na koho se vztahuje povinnost vylepovat štítek

Pro všechny placené úseky se tato povinnost vztahuje na motorová vozidla s konstrukční hmotností do 3,5 tuny. Do této váhy se nepočítá tažený přívěs, ani tzv. užitečná hmotnost, kterou tvoří náklad a posádka. Hmotnost nad 3,5 tuny podléhá elektronickému mýtnému. Povinnost vylepeného štítku se také nevztahuje na motocykly.
provoz v tunelu

Jaké typy známek existují

Jsou celkem tři. Nejčastěji využívaná je celoroční, platnost je omezena kalendářními dny od prvního prosince předchozího roku do posledního ledna roku následujícího, tedy celkem 14 měsíců. Jestliže ji ovšem zakoupíte např. až v dubnu, neplatí do dubna příštího roku, ale pouze do konce ledna příštího roku.
Zbývající dvě varianty jsou měsíční a desetidenní. Jejich platnost v uvedeném roce si vždy řidič vyznačí sám zaškrtnutím počátku příslušného data, přičemž konec doby působnosti se připočítává k tomuto dni. Povinností řidiče je také zapsat fixem nebo propisovačkou registrační značku vozu, neboť tyto kupóny nejsou přenosné.
Existují určité výjimky, kdy kupón na čelním skle mít nemusíte, kromě vozidel záchranné služby, správních a armádních složek, diplomatů či osob zdravotně postižených jsou to situace mimořádných objízdných tras a uzavírek silnic první až třetí třídy.