Jakou péči potřebují auta v zimě


Zima je obdobím, kdy je každý z nás rád v teple. A mrazy nesvÄ›dÄí ani automobilům, byÅ¥ se to na nich navenek příliÅ¡ neprojeví. Je tedy jasné, že v tomto období jim musíme poskytnout speciální péÄi, pokud chceme, aby nám auto vydrželo i desítky let.

 

Tím prvním a nejdůležitÄ›jším úkonem, který nám ostatnÄ› ukládá i zákon, je pÅ™ezutí pneumatik. Je nutné vymÄ›nit letní gumy za zimní, které se lépe udrží na zasněžené a zledovatÄ›lé vozovce. ZnaÄnÄ› tím zvýšíte svou bezpeÄnost, a to by mÄ›lo být naším hlavním cílem.

 

auta v zimÄ› vyžadují zvláštní péÄi

 

Dále je to použití nemrznoucí smÄ›si do ostÅ™ikovaÄů. Tyto budete používat i v mrazech, a rozhodnÄ› není ideální, pokud vám na oknÄ› vytvoří souvislou vrstvu ledu. Proto tam nalijte dostatek nemrznoucí smÄ›si.

 

U oken jeÅ¡tÄ› chvíli zůstaneme. V zimÄ› zamrzají, a Äasto je potÅ™eba je pÅ™ed jízdou oÅ¡krábat, abychom vůbec vidÄ›li ven. Zde je dobré dodržovat nÄ›kolik pravidel – tlaÄit co nejménÄ› a oÅ¡krábat co nejvÄ›tší plochu. Pamatujte, že Äím vÄ›tší rozhled budete mít, tím lépe. Nespokojte se proto jen s místem pÅ™ed Å™idiÄem a zadním oknem. ZvláštÄ› v zimÄ› budete totiž muset reagovat mnohem rychleji, neboÅ¥ brzdná dráha bude vÄ›tÅ¡inou mnohem delší.

 

i takto může auto namrznout

 

SamozÅ™ejmÄ› mráz si vybírá svou daň i na motoru. Proto je dobré jej pÅ™ed skuteÄným nastartováním nechat chvíli „rozehřát“. Tím pÅ™edejdete možnému zkratu a také tomu, že motor naskoÄí až na nÄ›kolikátý pokus.

 

Dále je vhodné vždy prohlédnout motor i kola, neboÅ¥ tam mnohdy hledají úkryt pÅ™ed zimou menší zvířata, jako jsou koÄky, kuny Äi liÅ¡ky. I pokud vám nezáleží na jejich životÄ›, je jasné, že by tito mohli udÄ›lat v motoru pÄ›knou paseku, zvlášť pokud zaÄne startovat. Proto je dobré se pÅ™esvÄ›dÄit, že tam skuteÄnÄ› nic takového není.

 

Samozřejmě, tím zdaleka nejlepším, co můžete udělat, je vůz garážovat. To však není v možnostech každého. Proto si musíme poradit, jak je to jen možné.