Hurá do přírody, aneb akce Acrocephalus.

Máte rádi přírodu? Vedete také k lásce k přírodě děti? Pokud jste z jižních Čech, mohli byste do prázdninového plánu zařadit jednu skvělou akci. Ta se pravidelně koná koncem července na rybníku Řežabinec, asi 10 km vzdáleném od Písku jihozápadním směrem. Je dobré, že akce není jednodenní, trvá asi týden a přijít můžete kdykoliv. Pořadatelem je přírodovědné oddělení Prácheňského muzea v Písku, v místě vznikne jakési stanové městečko a v něm se shromáždí ornitologové, kteří budou odchytem ptactva do nainstalovaných sítí monitorovat stav populace ptáků. Akce má název   Acrocephalus – výzkum a kroužkování ptáků.

kroužkování

V určených časových intervalech se uvízlí ptáci vyndávají ze sítí a probíhá jejich vážení, kontrola jejich stavu ohledně tukových zásob, určení pohlaví a pokud pták ještě nemá kroužek je okroužkován. U ptáků, kteří kroužky již mají, se provádí zápis, pomocí kterého později dochází k trasování pohybu ptáka. Na vypletení ptáčků ze sítě se tak vždy rozeběhne houf dětí s plátěnými sáčky, do kterých ptactvo shromáždí a donesou do tábora. Nebojte se, děti jsou dobře proškolené, umí ptáka vysvobodit, aniž by mu ublížily. Jsou to děti ornitologů, kteří se této akce účastní pravidelně každým rokem. Můžete přistoupit až do stanu, kde probíhá samotné kroužkování, vašim dětem se bude líbit, že budou smět okroužkovaného opeřence vypustit zpět na svobodu.

rákosník

A jaké druhy nejčastěji uvíznou v sítích? Vzhledem k tomu, že sítě jsou na březích rybníku a mnohdy vedou až nad vodní hladinu rákosím, nejčastějšími jsou rákosníci, pěnice černohlavá a budníček menší, ale třeba budete mít štěstí a uvidíte i ledňáčka, nebo slavíka, protože během všech ročníků akce bylo již okroužkováno 112 ptačích druhů. Za vstup se nic neplatí, takže můžete vzít děti a vyrazit s nimi na zajímavou podívanou. Vyhněte se pouze době, kdy je počasí větrné, to se sítě stahují a kroužkování je přerušeno.