Distributoři léčiv

Podle dochovaných záznamů vznikaly první apatyky už na přelomu tisíciletí. V Perské říši. Traduje se, že léky připravované v té době obsahovaly velké množství přísad. Věřilo se, že čím více jich tam bude, tím více nemocí vyléčí. Současnou farmacii tak formovaly nastřádané poznatky během dalších století. Vývoj šel kupředu, a tak v dnešní době už jsou pacientům nabízeny léky přímo na míru. Vyvinuty a určeny na jejich zdravotní problém.

pexels-photo-347135

Za účelem ochrany a podpory společných zájmu vytvořili distributoři léčiv volné sdružení, které garantuje zákazníkům a odborné veřejnosti profesionalitu svých členů. Rovněž monitoruje trh s léčivy a zdravotnickým materiálem v naší republice. Na všechny distributory léčiv dohlíží Státní ústav pro kontrolu léčiv. Nejen na jejich způsobilost, ale i na to, v jeho databázi jsou uvedeni všichni schválení distributoři. Dohledat se dají na internetových stránkách, je možné se tímto způsobem dozvědět i kontaktní údaje na jednotlivé distribuční firmy. Někteří distributoři léčiv Technolife, přestože nepůsobí na našem trhu dlouho, naprosto splňují všechna požadovaná kritéria. A zákaznici se k nim rádi vracejí.

pexels-photo-3807629

Státní ústav pro kontrolu léčiv funguje i jako kontrolní orgán, pokud jde o způsob zařazení neregistrovaných léčivých přípravků. Které musí projít jeho schválením. Rovněž rozhoduje o maximálních cenách léků a podmínkách jejich úhrad. Všechny tyto kroky probíhají v pevně stanovených lhůtách. A respektem k Evropské směrnici. Účinným oddělením je to, které řeší závady v jakosti nejen léků, ale i padělků léčiv, které se přece jenom občas objeví v distribuci. Rovněž provádí dohled nad klamavou reklamou u přípravků bez provedeného klinického hodnocení. Či bez potřebného příslušného povolení k prodeji. Tady dochází ke spolupráci s okolními státy, zejména s Celní správou. A v neposlední řadě Státní ústav pro kontrolu léčiv zajišťuje kontrolu i nad odběrateli, což jsou jak lékárny, tak specializovaná pracoviště zdravotnických zařízení či prodejci vyhrazených léčiv. Kontrola je zajištěna regionálním pracovištěm SÚKL. Dotaz na jeho adresu mohou poslat všichni občané, kteří odhalili jakékoliv nesrovnalosti při odběru léků či zdravotního materiálu.